Контакти


image

Централно управление на Univers Cafe
гр. София, 1324
ж.к. Люлин 9, ул. Ген. Асен Николов 21

Офис

тел: 02 920 40 54
факс: 02 920 43 23
GSM: 0878 270 968

е-mail: univers_cafe@abv.bg

Мениджър продажби

Петко Неков
GSM: 0878 929 910

Търговски представител

Нели Петкова
GSM: 0879 25 95 45