За нас

Фабрика за производство на Univers Cafe - Бреша - Италия и Влора - АлбанияФабрика за производство на
Univers Cafe
- Бреша - Италия

Централно управление на Univers Cafe - София - БългарияЦентрално управление на
Univers Cafe
- София - България

Марката Универс кафе - Италианско кафе, беше създадена след серия от проучвания в света на кафето. Причините за нашия успех дойдоха от получените конкретни резултати, които се дължаха не само на продажбите, но и на лоялността на нашите клиенти. Тази лоялност се получи благодарение на чудесната връзка и синхрона между производител и купувач, откъдето дойде и пълното задоволяване на клиента.

Компанията Универс кафе - Италианско кафе, произвежда марки еспресо за барове, ресторанти и хотели, както и още две марки Турско кафе за семейството. Машините използвани при производството на кафето са сред най-високотехнологичните на пазара.

Суровите материали са внасяни директно от страните в които са произведени и след като пристигнат във нашите складове са внимателно изследвани в лабораторията по качество от нашите взискателни специалисти. Провеждат се серия от тестове за качество преди да започне производственият процес.

По време на производството също тече мониторинг на качеството и едва след перфектен резултат от тестовете на изпеченото кафе, то бива пакетирано. Компанията също има и своя лаборатория за проучвания, която се е насочила към изследване и разработване на нови продукти, подходящи за определени сектори от пазара в зависимост от потребителските вкусове.